Atlūguma paraugs

Ikvienam darba ņēmējam var pienākt brīdis, kad ir vēlēšanās mainīt darbu vai pārtraukt darba attiecības, taču ne visi zinā kā pareizi raksta atlūgumu. Lai juridiski pareizi pātrauktu attiecības ar darba devēju vairumā gadījumu tiek rakstīts iesniegums par darba attiecību izbeigšanu pēc pušu vienošanās.

Darba tiesiskās attiecības un to izbeigšanu Latvijā regulē Darba likums, taču tajā nav iekļauts atlūguma iesnieguma paraugs. Šī iemesla dēļ iesniegums ir jāraksta brīvā formā.

Jūs varat pārformulēt atlūgumu arī nedaudz atšķirīgi, piemēram, lūdzu atbrīvot mani no pārdevēja darba pēc paša vēlēšanās. Svarīgākais ir ietvert iesniegumā visu obligāti nepieciešamo informāciju:

  • iesnieguma autors,
  • adresāts,
  • ieņemamais amats,
  • darba attiecību pārtraukšanas iemesls (abpusēja vienošanās, paša vēlēšanās, slimība, apsvērumi, kas neļauj turpināt darba attiecības),
  • atlūgums ir jāparaksta,
  • iesniegumā ir jānorāda datums.

Svarīgi – ja izlemjat aiziet no darba, centieties panākt abpusēju vienošanos. To paredz darba likuma 114. pants – “Darbinieka un Darba devēja vienošanās”. Aizejot no darba pēc paša vēlēšanās darba devējs var Jums neizmaksāt atlaišanas pabalstu.

Cik ilgi pēc iesnieguma iesniegšanas ir jāstrādā?

Laiks, kas jānostrādā pēc atlūguma uzrakstīšanas ir atkarīgs no formas, kādā tas ir sagatavots:

  • pēc paša vēlēšanās (arī slimība var būt kā iemesls) (1 mēnesis),
  • bija nodarbināts pagaidu darbā vai pasākumā (1 diena),
  • abpusēja vienošanās (saskaņā ar panākto vienošanos),
  • svarīgs iemesls (tikumības un taisnprātības apsvērumi – ētikas un morāles apsvērumi) – var pārtraukt nekavējoties. Šajā kategorijā varētu ietilpt, piemēram, uzmākšanās darba vietā, mobings, bosings u.c. Pārtraucot darba attiecības ar šādu apsvērumu ir būtiski savākt pierādījumus – liecinieki, audio ieraksti, lai vajadzības gadījumā varētu pierādīt tiesā.

(Termiņi ir atrunāti Darba likuma 100. un 101. pantā)

Atlūguma paraugs printēšanai

Papildus informācija

Darba attiecību pārtraukšana nav vienkāršs lēmums, bet agri vai vēlu to dara katrs. Naudas ziņā iegūsiet, ja panāksiet vienošanos ar darba devēju. Šeit atrodamais iesnieguma paraugs ir uzskatāms par juridiski korektu un noderēs lielākajai daļa darbaņēmēju kas vēlas rakstīt atlūgumu. 

Jautājumu vai neskaidrības gadījumā, iepazīstieties ar Darba likumu