Kā aiziet no darba, nestrādājot mēnesi?

By | July 9, 2023

Kā aiziet no darba, nestrādājot mēnesi?

 

Ne viss, ko mēs iedomājamies atbilst realitātei un darbavietas nav nekāds izņēmums. Reizēm, uzsākot darbu, gribās no tā iet projām jau pirmajā dienā vai nedēļā. Darbs šķiet par grūtu, darba kolēģi neizturami, uzrodas krietni labāks darba piedāvājums vai arī darbavieta jāpamet ģimenes apstākļu dēļ.

Iemesli, kādēļ darbinieks varētu vēlēties aiziet no darba priekšlaicīgi ir dažādi, taču Darba likums paredz, ka to drīkst darīt tikai noteiktās situācijās:

  • Brīdinot darba devēju vienu mēnesi iepriekš (1. pants) vai
  • Jebkurā brīdi, ja darbu neļauj turpināt tikumības vai taisnprātības apsvērumi (mobings, bosings, uzmākšanās u.c. (100.5. pants).
  • Pēc abpusējas vienošanās ( pants)
  • Pārbaudes laikā – brīdinot par to darbadevēju trīs dienas iepriekš ( pants).

Visos apskatītajos variantos darbiniekam ir jāraksta iesniegums darbadevējam, kura jānorāda iesniegums par aiziešanu no darba. (Atlūguma paraugs pieejams šeit, piekoriģējiet to atbilstoši savām vajadzībām.)

Vai darba attiecību pārtraukšanas veids ietekmē bezdarbnieka pabalsta izmaksu?

Veids, kā darba attiecības tiks pārtrauktas ietekmēs to, cik ātri tiks piešķirts bezdarbnieka pabalsts. Finansiāli izdevīgāk būs sarunāt ar darba devēju, ka aizejat no darba savstarpēji vienojoties (114. pants).

  • Ja darba attiecības pārtrauksiet abām pusēm vienojoties, pabalstu saņemsiet no dienas, kad iesniegsiet iesniegumu pabalsta piešķiršanai.
  • Ja aiziesiet pēc paša vēlēšanās, pabalstu saņemsiet divus mēnešus pēc bezdarbnieka statusa iegūšanas (reāli tikai trešajā mēnesī).

Pieņemot, ka esat nostrādājuši darbavietā mazāk par mēnesi, bezdarbnieka pabalsts, visticamāk, nepienāksies. Ja nav iekrāti līdzekļi, rūpīgi izvērtējiet savas finansiālās iespējas. Ko darīsiet, nesaņemot algu. Ātra kredītu salīdzināšana internetā atklās, ka aizņemšanās pašreizējos apstākļos ir labs veids, kā nokļūt parādos. Varbūt ir vērts nostrādāt vismaz mēnesi un saņemt algu? Ja skaidri zināt, ka nauda nebūs vajadzīga, ir citi ienākumi vai kāds, kas jums finansiāli palīdzēs, varat šo apsvērumu neņemt vērā.

Ko darīt, ja neviens no apskatītajiem iemesliem neder, lai aizietu no darba ātrāk?

Galvenais iemesls, kādēļ Darba likumā ir noteikts pienākums darbiniekam paredzēt vismaz 1 mēnesi, līdz darba vietas pamešanai ir darba devēja intereses.

Ikviens uzņēmums plāno savu darbību un negaidīts darbinieka uzteiks var radīt problēmas ar iesākto darbu pabeigšanu, pasūtījumu izpildi un noteiktos gadījumos pat pat uzņēmuma rīcībspēju.

Teorētiski un arī praktiski, jūs varat vienkārši vairs neiet uz darbu un nelikties par darbadevēju ne zinis. Šādos apstākļos uzņēmums agri vai vēlu būs spiests jūs atlaist.

Kādēļ mēģināt aiziet no darba pa labam?

Jūs domājat, ka savus kolēģus un darba devēju vairs dzīvē nekad nesatiksiet? Iespējams, viss izrādīsies pilnīgi savādāk. Pašreizējais uzņēmuma īpašnieks vai vadītājs kādā dzīves posmā var būt jūsu kolēģis, potenciālais sadarbības partneris. Tāpat pastāv iespēja, ka gribēsiet atgriezties iepriekšējā darbavietā. Šobrīd tas var likties pārsteidzoši, bet šāda iespēja pastāv.

Tāpat varam pieļaut, ka kāds no nākamajiem darba devējiem vēlēsies ievākt atsauksmes no iepriekšējām darbavietām vai meklēs atsauksmes par jums internetā, t.sk. sociālajos tīklos. Ir labi, ja šādās reizēs tiks atrastas tikai pozitīvas vai vismaz neitrālas atsauksmes.