Darba sludinājumos turpmāk obligāti jānorāda atalgojums

By | December 3, 2018

2018. gada 28. novembrī stājās grozījumi Darba likuma 32. panta 3. daļā, kas nosaka, ka darba devējiem ir sludinājumā jānorāda konkrētā amata atalgojuma līmenis (no/līdz). 

Likums nosaka, ka darba devējiem ir jānorāda mēneša vai gada darba algas vai stundas likmes bruto likmes amplitūda. Tas nozīmē, ka darba sludinājumā ir jānorāda atalgojuma minimālā un maksimālā likme, ko darbinieks varētu saņemt konkrētajā amata pozīcijā “uz papīra” mēnesī, gadā vai stundā. Tas, cik darbinieks saņems uz rokas būs atkarīgs no darba pārrunu laikā panāktās vienošanās un pieejamajiem nodokļu atvieglojumiem. Teorētiski tas nozīmē, ka mēs aizvien biežāk redzēsim sludinājumos frāzes no 500 eur līdz 10000 eur, taču no likuma gara viedokļa tik vispārīgi paziņojumi varētu tikt uztverti kā neatbilstoši.

Šī nenoliedzami ir ļoti laba ziņa visiem darba ņēmējiem, kas līdz šim tika baroti ar frāzēm – “konkurētspējīgs atalgojums”, “atalgojums nozares vidējā līmenī”. Darba intervijās tas nozīmēja, ka cerēto 1000 eur vai 1500 eur algas uz rokas vietā tika piedāvāts saņemt 400 eur vai 600 eur. Rezultātā nelietderīgi tika tērēts darba meklētāju laiks, gatavojot cv un piedaloties intervijās, lai beigās uzzinātu, ka uzņēmums nav gatavs pienācīgi maksāt. Ilgtermiņā ieguvēji būs arī uzņēmēji, jo iegūs darbiniekus, kas zina savu vērtību un uzņēmumā būs mazāka kadru mainība.  Latvieši ir sapratuši, ka strādāt par algu, kas nesedz dzīvošanas izmaksas mūsdienās vairs nav jēga.

Kas turpmāk ir jādara darba meklētājiem?

Grozījumi darba likumā un pienākums darba devējiem norādīt atalgojumu visu neatrisina. Darba meklētājiem joprojām ir nepieciešams izvērtēt savas prasmes un noteikt tirgus vērtību. Tā kā darba devēji var norādīt atalgojuma līmeni no/līdz, tad darba pārrunu laikā Jums vienalga ir jāspēj pateikt, cik vēlaties saņemt. Izvirzot pārāk augstas prasības, darba vietu varat nedabūt, bet, prasot pārāk maz, saņemsiet mazāk kā nākamie kolēģi un apdalīsiet sevi paši.

Ko darīt, ja darba devējs sludinājumā nenorāda atalgojuma līmeni?

Šobrīd tikai retais uzņēmums sludinājumos norāda atalgojuma līmeni, taču to ir iespējams mainīt. Valsts Darba inspekcija ir galvenā uzraugošā iesetāde un, ja vēlaties pārmaiņas, rakstiet iesniegumu par katru gadījumu, kad atalgojums nav norādīts. Lai arī darba inspekcija publiski ir paudusi, ka negrasās tvarstīt katru uzņēmumu, kas neievēro šo likuma prasību, tomēr viņiem ir jāatbild uz rakstisku iesniegumu. Rīkojieties un palīdziet uzlabot darba vidi sev un citiem.

Ko par izmaiņām saka darba devēji?

Gandrīz visi darba devēji ir negatīvi noskaņoti pret prasību norādīt darba sludinājumā atalgojuma līmeni. Argumenti ir dažādi, taču galvenie ir šādi – a) mazina iespējas piesaistīt darbiniekus, b) atklāj komercnoslēpumu (citiem uzņēmumiem un saviem darbiniekiem). Uzņēmēji baidās, ka viņiem būs jāsāk maksāt darbiniekiem vairāk, jo uz sludinājumiem, kur norādīts pārāk zems atalgojums neviens neatsauksies. Tāpat viņi uztraucas, ka konkurenti tagad varēs vieglāk pārvilināt labākos darbiniekus pie sevis, jo zinās, cik konkrētajā uzņēmumā tiek maksāts. Bažas rada arī tas, ka vienā uzņēmumā vienā amatā strādājošo atalgojums nereti ir ļoti atšķirīgs un tagad vecie darbinieki uzzinās, ka saņem pārāk maz. Galarezultātā tas nozīmē, ka darba devēji būs spiesti maksāt vairāk un tas ir tikai labi.

Secinājumi un kopsavilkums

Attīstītajās Eiropas un pasaules valstīs atalgojuma norādīšana darba sludinājumā ir ierasta prakse. Sākot strādāt un parādot sevi no labākās puses, var nopelnīt vairāk un darbiniekiem kļūst pieejami arī dažādi papildus bonusi. Galvenie ieguvēji no jaunajām izmaiņām Darba likumā ir darba meklētāji un vecie darbinieki, kas uzzinās, cik daudz uzņēmums ir gatavs maksāt par konkrēto amata pienākumu veikšanu. Zaudētāji ir darba devēji, kas būs spiesti vairāk dalīties ar darba ņēmējiem.

Ja redzat kādu uzņēmumu, kas sludinājumā nenorāda atalgojuma apmēru, sazinieties un pārjautājiet vai uzreiz rakstiet Valsts darba inspekcijai, lai ievieš kārtību. Sākotnēji varat mēģināt panākt risinājumu telefoniski, bet, ja tas nelīdz rakstiet vēstuli (epastā vai papīra formātā) un saņemsiet oficiālu atbildi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *