Darba aizsardzības speciālists

By | November 30, 2023

Par darba drošību uzņēmumos mēdz aizdomāties tikai brīdī, kad noticis nelaimes gadījums, taču tas ir nepareizi. Lai no šādām situācijām maksimāli izvairītos Latvijas likumi paredz, ka katrā uzņēmumā (neatkarīgi no darbinieku skaita) ir vajadzīgs darba aizsardzības speciālists. Uzņēmumiem ir iespēja algot speciālistu vai piesaistīt kā ārpkalpojumu sniedzēju. Abos gadījumos speciālistiem ir vajadzīga izglītība.

Darba aizsardzības speciālista pienākumi

Darba drošības speciālists ir atbildīgs par darba aizsardzības sistēmas un pasākumu organizēšanu un uzraudzību saskaņā ar Latvijas republikas likumiem. Konkrēti veicamie pienākumi ir atkarīgi no uzņēmuma darbības specifikas. Darba aizsardzības speciālisti, kas strādā ražošanas uzņēmumos testēs tur esošo darba vidi, bet lielā birojā strādājošie atbildēs par biroja darba vides atbilstību LR likumiem un uzraudzību.

Pienākumi var aptvert šādas jomas:

  • Evakuācijas plāni, drošas pulcēšanas vietas apzīmēšana, ugunsdzēšamie aparāti, drošības zīmes, plakāti, dūmu detektori.
  • Darba vides uzraudzība un darbinieku instruktāža par darba drošības noteikumiem un individuālo aizsardzības līdzekļu izmantošanu.
  • Darba vides risku novērtēšana un uzraudzība (t.sk. apgaismojums, mēbeles, darba krēsls ofisā vai trokšņu un piesārņojuma mērīšana ražošanas telpās).
  • Darbinieku obligāto veselības pārbaužu organizēšana, piemēram, arodslimību ārsts, oftalmologs. (Biroja darbiniekiem, kas strādā pie datora ir tiesības uz kompensāciju par briļļu iegādi.)
  • Pirmās palīdzības aptieciņu sagāde un atjaunošana.
  • Individuālo aizsardzības līdzekļu izvēle (aizsargmaskas, respiratori, darba apavi un darba apģērbs (cimdi, kombinezoni, jakas, termoveļa) ķiveres, ausu aizbāžņi, inventārs darbam augstumā u.c.).
  • Darba aizsardzības dokumentācijas uzturēšana (bīstamo iekārtu sertifikāti, speciālistu apliecības, instrukcijas un parakstu lapas par darba aizsardzības instruktāžas noklausīšanos).

Kādos gadījumos uzņēmumā ir nepieciešams darba aizsardzības speciālists?

Principā tas ir vajadzīgs vienmēr, taču ir atrunas. Mazākos uzņēmumos līdz 5 darbiniekiem var neiesaistīt kompetento iestādi, t.i. privātuzņēmumu, kurā strādā darba aizsardzības vecākais speciālists un arodslimību ārsts, ja uzņēmums spēj izpildīt noteiktas prasības (ir savs speciālists, izveidota iekšējā uzraudzības sistēma u.c.)

Arī uzņēmumos no 6 līdz 10 darbiniekiem to var nedarīt, ja uzņēmums spēj izpildīt noteiktas darba drošības prasības un kāds no darbiniekiem ir ieguvis atbilstošu izglītību. Detalizētāk par ierobežojumiem lasiet šeit.

Kur mācīties par darba aizsardzības speciālistu?

Izmācīties par darba aizsardzības speciālistu zemākajā līmenī var mācību centros, bet augstākā līmenī profesionālās un augstākās izglītības mācību iestādēs.

Latvijas universitātē programmā “Darba aizsardzība” var iegūt pirmā līmeņa profesionālo izglītību un kvalifikāciju “darba aizsardzības speciālists”. LU ir jāmācās 2 gadi un 3 mēneši.

Ja vēlaties iegūt augstāku kvalifikāciju “darba aizsardzības vecākais speciālists”, jāmācās RTU programmā “Profesionālais bakalaura grāds darba aizsardzībā” 4 gadus vai līdzīgā programmā LU. Daugavpils universitātē, vai Latvijas lauksaimniecības universitātē (Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitāte).

Tā kā prasība pēc darba drošības un aizsardzības speciālistiem ir obligāta, šāda amata apgūšana praktiski garantē darbu. Vismaz līdz brīdim, kamēr nebūs šādu speciālistu pārprodukcija. Par izglītības iespējām šajā jomā plašāk varat uzzināt Latvijas kvalifikācijas mājaslapā.

Kur strādā darba aizsardzības speciālists?

Darba aizsardzības speciālistu darba vide ir atkarīga no uzņēmuma, kurā tas strādā. Uzņēmumos, kas strādā bīstamākos apstākļos (celtniecība, ražošana, ķīmisko vielu apstrāde, augstumā u.c.) būs jāapseko un reizēm jāuzturas arī paaugstinātas bīstamības apstākļos. Lielos privātuzņēmumos un valsts iestādēs, kas strādā tikai ofisos darbs norisināsies tikai birojā.

Darba laiks parasti ir standarta 8 h darba diena. Izņēmums ir nelaimes gadījumi, kad jāspēj ierasties uz apsekošanu jebkurā diennakts laikā.

Darba aizsardzības speciālista alga

Atalgojuma apmērs ir atkarīgs no iegūtās izglītības, uzņēmuma lieluma un gatavības maksāt. Ar 1. līmeņa izglītību darba aizsardzības speciālists var saņemt no 1000 EUR līdz 1500 EUR (ir izņēmumi). Vecākajam speciālistam ar pieredzi uzņēmumi ir gatavi maksāt no 1500 EUR līdz 3000 EUR.

Iegūstot vecākā speciālista kvalifikāciju, darba drošības speciālists var strādāt arī kā individuālais komersants (kompetentais speciālists) vai piesaistot darbā arī arodslimību ārstu dibināt savu SIA (kompetentā iestāde) un prasīt no uzņēmumiem maksu par sniegtajiem pakalpojumiem pēc saviem ieskatiem.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *